Project

Dinàmica dels sistemes naturals i els impactes antròpics - 2017 SGR 1320

Description

ImpactANT és reconegut com a Grup de rercerca emergent amb finançament.

Project dates

 2019 to 2021

Funding

Grups de Recerca Reconeguts i Finançats per la Generalitat de Catalunya 2017-2019

Research area

Team members

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
lala;