• Impacte de les activitats extractives
  en sistemes tropicals

 • Dinàmica del Sistema Terra
  en climes extrems

 • Co-evolució dels sistemes naturals i socials
  a través del temps

 • La ciència pot contribuir a
  un futur millor i sostenible per tothom

 • Un lloc únic
  per fer recerca increïble

 • Anem a llocs increibles
  per fer coses impossibles

 • Investigació avançada interdisciplinar

IMPACTANT
Investigació en Impactes Antròpics en Sistemes Naturals

Fem recerca sobre canvi global.

Estudiem l'impacte de les activitats humanes en el medi natural.

Adoptem un enfocament interdisciplinari, combinant eines de la química ambiental, teledetecció, observació de la vida salvatge, i ciència ciutadana. Emprem conjuntament les ciències socials i naturals per estudiar el Sistema Terra des d'una perspectiva integrada.

Per fer-ho, seguim dues estratègies complementàries:

 1. caracteritzem les dinàmiques naturals dels components del sistema Terra i les seves interaccions
 2. esbrinem com aquestes dinàmiques, i els seus processos associats, estan sent transformats per les activitats humanes.

Desenvolupem la nostra recerca en diferents escales de temps i espai, per accedir a àrees i períodes de temps amb diferents nivells d'impacte antròpic (p. ex. àrees naturals remotes, canvis climàtics del passat).

Recent Projects

January 2019 to September 2022

Up to 11% of worlds rainforests overlap with conventional oil and natural gas reserves. In this context, the occurrence of petroleum-extraction activities in the Amazon and their impact on the environment and those indigenous populations living in the vicinity of these areas has generated a great deal of controversy. A major cause for concern has been the reported high levels of oil-related lead in the blood of members of remote indigenous communities. On a different vein, the use of lead-based ammunition, which in 2003 had a global consumption of 120,000 tons, is a very important source of direct lead release to soil at the global level. This study aims at providing new insights into lead (and other heavy metals) pollution in remote areas of the planet, and at establishing their potential sources.

December 2019 to November 2023

Tropical climates are changing rapidly in the most populated regions of the planet. The changes largely arise from alterations in the Hadley circulation driven by natural and anthropogenic factors, ...

lala;