• Impacte de les activitats extractives
  en sistemes tropicals

 • Dinàmica del Sistema Terra
  en climes extrems

 • Co-evolució dels sistemes naturals i socials
  a través del temps

 • La ciència pot contribuir a
  un futur millor i sostenible per tothom

 • Un lloc únic
  per fer recerca increïble

 • Anem a llocs increibles
  per fer coses impossibles

 • Investigació avançada interdisciplinar

IMPACTANT
Investigació en Impactes Antròpics en Sistemes Naturals

Fem recerca sobre canvi global.

Estudiem l'impacte de les activitats humanes en el medi natural.

Adoptem un enfocament interdisciplinari, combinant eines de la química ambiental, teledetecció, observació de la vida salvatge, i ciència ciutadana. Emprem conjuntament les ciències socials i naturals per estudiar el Sistema Terra des d'una perspectiva integrada.

Per fer-ho, seguim dues estratègies complementàries:

 1. caracteritzem les dinàmiques naturals dels components del sistema Terra i les seves interaccions
 2. esbrinem com aquestes dinàmiques, i els seus processos associats, estan sent transformats per les activitats humanes.

Desenvolupem la nostra recerca en diferents escales de temps i espai, per accedir a àrees i períodes de temps amb diferents nivells d'impacte antròpic (p. ex. àrees naturals remotes, canvis climàtics del passat).

Recent Projects

The Environmental monitoRIng through Civic engAgement (ERICA) is an Erasmus+ project that started in Novembre 2023. ERICA's main objective is to improve citizens’ environmental awareness and civic engagement through the development of a new educational methodology on citizen science for environmental monitoring. Citizens will gain the capacity to initiate and manage citizen science initiatives, collect and assess environmental information, and convert such data into "actionable knowledge" that is perceived as useful and immediately applicable by citizens, local authorities, academic institutions, and NGOs.

December 2019 to November 2023

Tropical climates are changing rapidly in the most populated regions of the planet. The changes largely arise from alterations in the Hadley circulation driven by natural and anthropogenic factors, ...

To limit the increase in global mean temperature to 1.5 °C, CO2 emissions must be drastically reduced. Accordingly, approximately 97%, 81%, and 71% of existing coal and conventional gas and oil resources, respectively, need to remain unburned. The UNBURNED project will develop the first global geospatial platform integrating policy-relevant information on fossil fuel reserves, state-level political indicators, biodiversity indicators, and social and economic indicators associated with fossil fuel divestment plans, impacts and activities. The platform will be presented in the COP29 next November and will propose sensitive areas that should remain entirely off-limits to fossil fuel extraction.

lala;