• Impacte de les activitats extractives
  en sistemes tropicals

 • Dinàmica del Sistema Terra
  en climes extrems

 • Co-evolució dels sistemes naturals i socials
  a través del temps

 • La ciència pot contribuir a
  un futur millor i sostenible per tothom

 • Un lloc únic
  per fer recerca increïble

 • Anem a llocs increibles
  per fer coses impossibles

 • Investigació avançada interdisciplinar

IMPACTANT
Investigació en Impactes Antròpics en Sistemes Naturals

Fem recerca sobre canvi global.

Estudiem l'impacte de les activitats humanes en el medi natural.

Adoptem un enfocament interdisciplinari, combinant eines de la química ambiental, teledetecció, observació de la vida salvatge, i ciència ciutadana. Emprem conjuntament les ciències socials i naturals per estudiar el Sistema Terra des d'una perspectiva integrada.

Per fer-ho, seguim dues estratègies complementàries:

 1. caracteritzem les dinàmiques naturals dels components del sistema Terra i les seves interaccions
 2. esbrinem com aquestes dinàmiques, i els seus processos associats, estan sent transformats per les activitats humanes.

Desenvolupem la nostra recerca en diferents escales de temps i espai, per accedir a àrees i períodes de temps amb diferents nivells d'impacte antròpic (p. ex. àrees naturals remotes, canvis climàtics del passat).

Recent Projects

December 2019 to November 2023

Tropical climates are changing rapidly in the most populated regions of the planet. The changes largely arise from alterations in the Hadley circulation driven by natural and anthropogenic factors, ...

lala;